Search

Muziekinstrumenten te leen

Het Nationaal Instrumentenfonds (NMF) zamelt op dit moment instrumenten in voor vluchtelingen, die tijdelijk in Nederland zijn. Het gaat veelal om schenkingen, soms ook om bruikleen.

Het NMF is van huis uit een organisatie voor topinstrumenten ten behoeve van topmusici, maar voor deze actie ligt de lat wat lager. We gaan niet met speelgoedinstrumenten aan de slag, wel met goede, bruikbare instrumenten voor beroepsmusici en muziekstudenten, maar ook voor ambitieuze amateurs of muziekschoolleerlingen. Ook vluchtelingen uit deze laatste groep hebben vaak hun instrument niet kunnen meenemen. Hun muziekhobby kan van pas komen om ervaringen te verwerken en elkaar op te zoeken om samen te spelen.

De aanleiding tot onze actie was de oorlog in Oekraïne, maar de actie is met nadruk bedoeld voor alle vluchtelingen. Wel is de voorwaarde dat zij in een min of meer stabiele situatie leven, zodat het instrument goed gebruikt en veilig opgeborgen kan worden.

De stichting heeft al flink wat instrumenten aangeboden gekregen en dat heeft al mooie matches tot stand gebracht.

Zou jij ook graag weer muziek willen maken en gebruik willen maken van een muziekinstrument van deze stichting? Meld je dan aan bij Simone via brands@viaviewelzijn.nl