Search

Buurtbemiddeling

Goede buren, 
betere buurten.

Wat is Buurtbemiddeling?

Als je een probleem hebt met je buren, is dat heel vervelend. Een kleinigheidje kan zomaar uitgroeien tot een ruzie die jouw woonplezier bederft.

 

Buurtbemiddeling Rijssen-Holten ondersteunt jou om de burenruzie op te lossen. Dat doen onze goed getrainde, vrijwillige bemiddelaars door eerst naar jouw verhaal te luisteren. De bemiddelaars ondersteunen jou om (weer) in gesprek te komen met je buren. Met een goed gesprek voorkom je vaak vervelende situaties.

Buurtbemiddeling Rijssen-Holten geeft praktische hulp om ergernissen en conflicten met buren zelf op te lossen. Onze buurtbemiddelaars spelen niet voor rechter, vellen geen oordeel en geven ook geen adviezen. Zij begeleiden buren om (weer) met elkaar in gesprek te komen. En om samen zélf een oplossing te bedenken waar buren beide tevreden over zijn. Groot voordeel is dat het probleem dan ook echt uit de wereld is.

 

Buurtbemiddeling werkt het beste bij niet al te ernstige problemen en in een vroeg stadium. Je kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met de coördinator van Buurtbemiddeling, Sanne Peppels. Zij denkt graag met je mee.

Waarom Buurtbemiddeling?

Wij vinden het belangrijk dat jij en jouw buren prettig wonen. In een buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het fijner en veiliger wonen.

 

Helaas komen burenruzies in de beste buurten voor. Buren willen jouw woonplezier niet bederven. De buren weten vaak niet eens dat zij jou storen. En als je niets zegt, gaat de overlast door. Ga daarom snel in gesprek, want kleine irritaties kunnen groter worden als je er niet over praat. De ervaring leert dat snel actie ondernemen door een vriendelijk gesprek met de buren, erger kan voorkomen. Buurtbemiddeling kan je helpen om het gesprek op gang te krijgen. Ook helpen zij met het maken van duidelijke en realistische afspraken met elkaar om ervoor te zorgen dat jij met de buren in gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden.

Sanne Peppels

Coördinator Buurtbemiddeling
06 452 273 77

Hoe werkt Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling werkt simpel en overzichtelijk.

 • Je neemt contact op met Buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is.
 • Als het conflict past bij de methodiek van Buurtbemiddeling, schakelt de coördinator twee bemiddelaars in.
 • Als het conflict niet geschikt is, dan kan Buurtbemiddeling jou doorverwijzen.
 • Bemiddelaars gaan eerst met jou in gesprek, bij jou thuis op afspraak.
 • Bemiddelaars gaan vervolgens, zonder jou, met de buren in gesprek.
 • Daarna volgt het gezamenlijk bemiddelingsgesprek met jou en de buren en bemiddelaars op een neutrale locatie in de wijk.
 • Bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt en dat er afspraken worden gemaakt.
 • Na 6 weken neemt Buurtbemiddeling contact met je op om te vragen hoe het gaat.

Het is goed om te weten dat bemiddelaars neutraal en onpartijdig zijn. Ze hebben geen enkel belang en werken volledig onafhankelijk.

'Een buurtbemiddelaar hoort wat er niét gezegd wordt.'

Voorwaarden voor Buurtbemiddeling

 • Jullie, jij en de buren, nemen vrijwillig deel.
 • Je bent bereid om met elkaar te praten.
 • Je bent bereid om na te denken over een aanvaardbare oplossing.
 • Je bent bereid om je aan de afspraken te houden.

Wie en wanneer Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Rijssen-Holten. Buren met een conflict of probleem kunnen dat rechtstreeks bij ons melden. Maar ook verwijzers zoals de wijkagent, woonconsulent, ambulant begeleider, gemeente, maatschappelijk werk, thuiszorg en andere maatschappelijke organisaties.

Voorwaarde is dat de bewoners die aangemeld worden een conflict hebben met de buren en bereid zijn om hier iets aan te veranderen.

Wanneer zet je Buurtbemiddeling WEL in?

 • Geluidsoverlast
 • Pesterijen en intimidatie
 • Tuin- en grondgeschillen
 • Overlast kinderen
 • Overlast huisdieren
 • Schelden en roddelen
 • Stankoverlast
 • Vuilnis en rommel
 • Parkeeroverlast
 • Discriminatie

Wanneer zet je Buurtbemiddeling NIET in?

 • Buitensporige agressie
 • Alcohol- en drugsverslaving
 • Crisissituaties
 • Conflicten binnen familie
 • Psychiatrische problematiek
 • Lopende rechtsprocedures
 • Multiproblematiek
 • Uitzichtloze slepende conflicten
 • Conflicten met instanties
 • Situaties die niet veilig lijken voor de bemiddelaars

Verwijzen naar Buurtbemiddeling

Naast inwoners zelf, kunnen ook organisaties zoals woningcorporaties, politie en de gemeente Buurtbemiddeling inschakelen.

Waarom niet zelf bemiddelen?

Waarom zou je ons inschakelen en niet zelf gaan bemiddelen? Door inzet van Buurtbemiddeling kun jij als professional jouw werk blijven uitvoeren. Buurtbemiddeling heeft geen belang en buren zien organisaties wel als belanghebbenden. Dit maakt een groot verschil en kan weerstand oproepen: een bemiddelaar voor de deur of een agent kan verschillende reacties oproepen. Ook een eventuele vertrouwensrelatie met personen wordt op deze manier niet op het spel gezet of vertroebeld. Zo kun jij als verwijzer jouw werk blijven doen, zonder partij te kiezen voor personen.

Wat betekent dit voor de verwijzer?

Voor jou als verwijzer betekent dit dat je desbetreffende personen op de hoogte moet stellen dat jij Buurtbemiddeling wilt inschakelen. Pas als zij daar toestemming voor geven mag je de gegevens aan ons doorspelen. Ook kun je adviseren dat desbetreffende persoon zelf contact opneemt met ons. Maar mocht deze drempel te hoog zijn voor deze mensen, dan mag je, na toestemming van deze personen, ons ook benaderen.

Buurtbemiddelaars

Gun jij iedereen fijne buren? Burenruzie is voor niemand prettig. Daarom zoeken wij bemiddelaars die graag vrede willen stichten.

Wat doe jij als buurtbemiddelaar?

 • Na het inlezen van de melding, ga je met een collega bemiddelaar op huisbezoek bij de buur die gemeld heeft.
 • Samen luister je naar het verhaal en de beleving van deze buur (en hopelijk krijg je een lekker bakkie koffie).
 • Aansluitend ga je, onverwachts, met je collega bemiddelaar langs bij de andere buur. De mogelijke veroorzaker en door de ogen van de eerste buur, een niet zo’n fijne buur.
 • Samen luister je naar het verhaal en de beleving van deze buur. Vaak hetzelfde verhaal… maar dan andersom.
 • Je blijft neutraal en onpartijdig en gaat op zoek naar het gezamenlijke belang van de buren.
 • Jij en je collega buurtbemiddelaar proberen om de buren om tafel te krijgen, onder jullie begeleiding en met jullie ondersteuning.
 • Daarna voer je samen een bemiddelingsgesprek en zorg je er mede voor dat ze (hopelijk) lachend de deur uit gaan.

De buurtbemiddelaar die wij zoeken:

 • heeft goede oren;
 • is geduldig, wil mensen helpen zodat zij weer prettig naast elkaar kunnen wonen;
 • kan mensen het gevoel geven dat ze wel gehoord worden;
 • staat open voor heel veel verschillende meningen;
 • wil nieuwe werelden leren kennen;
 • houd wel van een bakkie koffie of thee!

 

Dit maakt het extra leuk voor jou:

 • Het werk is heel leerzaam, je ontwikkelt vaardigheden.
 • Verdiepingstrainingen afgestemd op jouw behoefte.
 • Veel persoonlijke aandacht.
 • ‘Buurtbemiddelaars’ zijn hele leuke mensen om te leren kennen.
 • Je praat mee over het verder ontwikkelen van buurtbemiddeling.
 • Je beheert je eigen agenda (Geen tijd? Geen probleem!).

Het is goed om te weten dat je altijd met een ervaren buurtbemiddelaar op pad gaat. Daarnaast helpen wij je graag om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen. Jij kan bij ons uiteenlopende trainingen volgen zoals intuïtief bemiddelen, bemiddelen bij kwetsbare mensen, verdieping coachingsvaardigheden, bespreekbaar maken van gevoelens, stimuleren eigen kracht etc.

En… weet dat er al ruzie is tussen de buren, dus je kan het niet erger maken.

Dus vredestichter, heeft deze vacature iets bij je los gemaakt? Neem dan contact op met Sanne om te laten weten waarom JIJ jouw vrije tijd bij ons wil doorbrengen!

Tips

In een buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het fijner en veiliger wonen. Een conflict met je buren? Laat het niet uit de hand lopen!

Praat met elkaar

Kinderen die op straat spelen, een hond die blaft of een buurman die aan het klussen is. Het zijn normale geluiden die bij het dagelijks leven horen. Heb je het idee dat je buren buitensporig veel geluid maken? Probeer er dan met hen over te praten.

Maak kennis met elkaar

Ben je net verhuisd of krijg je zelf nieuwe buren? Maak dan kennis met elkaar. Als je elkaar kent, kun je makkelijker kleine ergernissen met elkaar bespreken. Je kunt ook eens vragen of de buren last hebben van jou.

Blijf altijd rustig

Als je een klacht met je buren wilt bespreken, doe dit dan op een rustige manier. Ga nooit in gesprek als je boos bent. Als jouw buren boos worden, is het belangrijk dat je rustig blijft. De kans is dan groter dat je buren ook weer rustig worden.

Maak concrete afspraken

Je wilt overlast in de toekomst voorkomen. Maak hierover met je buren concrete afspraken. Je kunt van te voren al mogelijke oplossingen voor de overlast bedenken. Zo kun je tijdens het gesprek al wat ideeën aandragen.

Schakel een bemiddelaar in

Lukt het ondanks alles niet om tot een oplossing te komen, dan kun je een (buurt)bemiddelaar inschakelen. De ervaring leert dat een burenconflict dat niet snel wordt opgelost, vaak een slepend conflict wordt.

Partners van Buurtbemiddeling