Search

Sociaal noodfonds

Een sociaal noodfonds: is dat nodig in Rijssen-Holten? Helaas wel.

De mensen van ViaVie Welzijn Welzijn worden regelmatig geconfronteerd met schrijnende situaties. Bij sommige mensen is de financiële nood erg hoog. Via het sociaal noodfonds kan dan een eenmalige overbruggingslening worden verstrekt, puur om het eerste leed wat te verzachten.

Voor wie is het noodfonds?

Het sociaal noodfonds is er voor mensen die niet bij andere, bestaande instanties terecht kunnen voor financiële steun. Een onafhankelijke commissie beoordeelt jouw verzoek. Zij beslist over toe- of afwijzing van de steun en de hoogte van het bedrag. Daarna worden afspraken gemaakt over het terugbetalen.

Hoe wordt het geld verstrekt?

Het noodfonds is nadrukkelijk geen structurele financiële steun, maar een eenmalige overbruggingslening. Het geld wordt in de vorm van een voorschot betaald. Vervolgens moet dit bedrag naar draagkracht (renteloos) afgelost worden.

Financiën op orde

Wist je dat ViaVie Welzijn je ook helpt met het op orde brengen van je administratie en je financiën?

Wie betaalt het noodfonds?

De gemeente Rijssen-Holten heeft een startsubsidie gegeven. Verder zijn er donaties ontvangen van Kringloopwinkel ’n Roondgank, Protestantse Gemeente Open Hof en een aantal anonieme schenkers. Inmiddels hebben verschillende organisaties zich aangesloten. We hopen dat nog meer bedrijven en particulieren bereid zijn op deze manier hun medemens te helpen.

Een donatie kan eenmalig of structureel via Sociaal Noodfonds ViaVie Welzijn, rek.nr: NL21 RABO 0307 8108 44. Uiteraard kan dat ook anoniem.

Organisatie sociaal noodfonds

Het sociaal noodfonds is een aparte entiteit binnen de stichting ViaVie Welzijn. Daarom is een reglement opgesteld, dat als leidraad dient voor de aanvraag en toekenning van de steun. Hoofdzaak en kern van het noodfonds is, dat het pragmatisch, integer, doelgericht en laagdrempelig is. 

Meer informatie

Wil je weten of je voor eenmalige financiële steun uit het sociaal noodfonds in aanmerking komt of een aanvraag doen?

Agnes
Kemper

Medewerker financiën & P&O
06 144 134 95