Gebakjesactie

De jaarlijkse gebakjesactie vindt altijd plaats in de week tegen eenzaamheid. Te zijner tijd is hier meer informatie over de gebakjesactie 2023 te vinden.