Zoeken

Drieluik Vluchtelingenwerk, deel 2

Vrijwilligers Frans & Reem

In dit tweede deel van het drieluik stellen wij jullie graag met trots voor aan 2 van onze vrijwilligers binnen het vluchtelingenwerk: Frans en Reem. In totaal zijn er 22 vrijwilligers actief binnen het vluchtelingenwerk. Daarvan zijn er een aantal integratiecoach, vrijwilligers die helpen bij huiswerkbegeleiding van jonge statushouders, er zijn diverse tolken voor ons actief en we hebben vrijwilligers die helpen met o.a. behoeftepeiling, spreekuren, de participatieverklaring, etc.

Wat is jullie rol binnen team Vluchtelingenwerk?

Frans: ‘Ik ben sinds juni vorig jaar integratiecoach bij ViaVie Welzijn. Ik help mensen die net in de gemeente zijn komen, om zo vlot en soepel mogelijk hun weg te vinden in onze maatschappij.’

Reem: ‘Ik werk als vrijwilliger bij het vluchtelingenwerk, en help met vertalen/tolken. Ook help ik de nieuwkomers die geen Nederlands spreken bij bijvoorbeeld het inschrijven op scholen. Ik ben aanwezig op spreekuren, en help met allerlei vragen en uitdagingen die mensen ervaren als ze geen Nederlands spreken.’

Waarom zijn jullie dit vrijwilligerswerk gaan doen?

Reem komt zelf ook uit Syrië, waar zij met haar familie vandaan is gevlucht. Zij en haar familie wonen ook in Rijssen en hebben begeleiding vanuit het vluchtelingenwerk gehad. ‘Ik wil iets teruggeven aan de gemeenschap die mij hier heeft verwelkomd.’ geeft Reem aan. ‘Omdat ik zelf als immigrant de uitdagingen en de obstakels ken, wilde ik die persoonlijke ervaringen gebruiken om andere mensen in vergelijkbare situaties te ondersteunen.’ Reem geeft aan dat het voor haar belangrijk is om op deze manier een steentje bij te dragen in de samenleving, om op deze manier positieve invloed uit te kunnen oefenen.

Ook Frans wilde zijn steentje bijdragen, toen hij vorig jaar met pensioen is gegaan. ‘Ik heb toen een aantal voor mij belangrijke waarden opgeschreven, en van daaruit ben ik gaan nadenken welke activiteiten daar goed bij passen.’ En zo is Frans uiteindelijk bij het vluchtelingenwerk van ViaVie Welzijn terecht gekomen. Door zijn eerdere werk als directeur-bestuurder van de PCPO Rijssen wist hij de weg naar ons te vinden. ‘Bovendien hebben mijn vrouw en ik midden jaren tachtig twee keer kort achter elkaar een asielzoeker in ons huis opgevangen en dat vonden we heel mooi om te doen!’

Reem studeert daarnaast inmiddels Nederlands op C-1 niveau. Ter verduidelijking: Niveau A is ‘basis’niveau, niveau B is gevorderd, en niveau C is vergevorderd. ‘Ik wilde de taal die ik had geleerd graag in de praktijk brengen en zo nieuwkomers helpen die nog geen Nederlands kunnen.’

Wat zijn jullie mooiste ervaringen binnen het vluchtelingenwerk?

‘In het algemeen is het iedere keer weer fijn als mensen vertrouwd raken in onze gemeente en zaken als financiën, vervoer en onderwijs goed geregeld zijn.’ geeft Frans aan. Bij het inschrijven van nieuwkomers in Nederland en de gemeente komt veel regelwerk en papierwerk kijken. ‘ Waar ik veel plezier in heb is dat we de bureaucratie kunnen verminderen en de mens voorop staat, in alle procedures en hulpvragen.’

Reem geeft aan dat haar mooiste momenten zijn als ze een probleem voor iemand of een gezin kan oplossen. ‘Als iemand vol zorgen komt, om iets wat ze niet kunnen oplossen, dan spannen wij ons in om hen hierin zo goed mogelijk te helpen. Als dat dan lukt, dan zie ik de opluchting in hun ogen weerspiegeld!’

Frans sluit zich daar bij aan. ‘En het is mooi om te merken dat na verloop van tijd een gezin goed is ingeburgerd, de taal steeds beter onder de knie krijgt.’ Hij heeft ook nog steeds contact met ‘zijn eerste gezin’. Er is geen directe begeleiding meer van Frans nodig, maar ze zien elkaar nog steeds met enige regelmaat. ‘Ik geniet van hun gastvrijheid en belangstelling, maar vooral van hun ambitie om te werken aan hun toekomst in Nederland.’

Wat is er zo belangrijk aan het opvangen en begeleiden van ‘Nieuwe Nederlanders’?

‘Als vluchteling begrijp ik persoonlijk de uitdagingen en de gevoelens van onzekerheid die gepaard gaan met het vestigen in een nieuw land. Daarom vind ik het uitermate belangrijk om nieuwkomers op te vangen en te begeleiden.’ geeft Reem aan. Ze heeft de steun en begeleiding die ze van onder andere het vluchtelingenwerk heeft gekregen, als heel waardevol en belangrijk ervaren. ‘Ik weet hoe die steun voelt bij het opbouwen van een nieuw leven in een nieuw land. Ik wil anderen daarmee helpen en ook een bron van ondersteuning voor hen zijn.’

Frans geeft aan het heel belangrijk te vinden om nieuwkomers vertrouwd te maken met onze normen en waarden. Met de gang van zaken in onze samenleving, om zo échte integratie te bevorderen. ‘Dat ze daarbij een belangrijk deel van hun identiteit, hun cultuur bewaren, komt de diversiteit en verdraagzaamheid van álle Nederlanders naar elkaar, alleen maar ten goede. Maar: dat gaat niet vanzelf, daar moet van beide kanten hard aan gewerkt worden!’ sluit Frans af.

Geïnteresseerd in vrijwilliger worden bij het vluchtelingenwerk? Neem dan vrijblijvend contact op met Romée (regulier vluchtelingenwerk) of Simone (Oekraïne en asielzoekers).