Search

Kom in actie tegen laaggeletterdheid

Week van Lezen & Schrijven: het Taalpunt doet mee!

Rijssen en Holten  –  In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In Rijssen-Holten gaat het om 3450 mensen, vanaf 16 jaar, die laaggeletterd zijn. En dat niet alleen, 1 op de 4 jongeren van 15 jaar heeft een taalachterstand. Als jongeren met die achterstand van school komen, lopen zij het risico de nieuwe generatie laaggeletterden te worden.

Moeite hebben met basisvaardigheden heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan mensen die hier géén moeite mee hebben. Op 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Van donderdag 8 tot en met woensdag 14 september organiseert Stichting Lezen en Schrijven daarom samen met gemeenten en organisaties door heel het land de Week van lezen en schrijven. De Stichting roept heel Nederland op in actie te komen tegen laaggeletterdheid. Ook het Taalpunt van ViaVie Welzijn besteedt deze week extra aandacht aan dit nog veelal onbekende onderwerp.

Herkennen van laaggeletterdheid
De meeste mensen die moeite hebben met lezen en schrijven vinden het lastig om er over te praten. Herkennen van de signalen van laaggeletterdheid is dus van groot belang om dit probleem aan te pakken. Wanneer iemand niet goed kan lezen en schrijven, heeft iemand bijvoorbeeld meer moeite met straatnaamborden lezen. Of reizen met het openbaar vervoer. Kan diegene de bijsluiter van medicijnen niet (goed) lezen. Kan iemand de brieven van organisaties en overheidsinstanties niet goed lezen of begrijpen. Zo kan iemand bijvoorbeeld zeggen: ‘Dat vul ik thuis wel even in’. Of vragen of iemand anders het even kan voorlezen of opschrijven.

Op de website van het Taalpunt zijn de signalen te vinden die zouden kunnen duiden op laaggeletterdheid.

Kom zelf in actie!
Als bedrijf of individu kun je ook in actie komen tegen laaggeletterdheid. Leer de signalen goed herkennen en verspreid deze binnen de organisatie, zodat er bewustwording ten aanzien van het probleem ontstaat. Een bedrijf of organisatie kan ook bondgenoot worden van het Taalpunt. Daarmee geef je aan om de intentie te hebben om laaggeletterdheid binnen de organisatie op de agenda te zetten en hier aandacht voor te hebben.

Ken je als individu iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Help diegene dan met het aanmeldformulier op de website van het Taalpunt, om zo de eerste stap naar hulp te bieden. Iedereen kan zich aanmelden via www.viaviewelzijn.nl/ikwilleren.

Contact met en meer informatie over het Taalpunt
‘Mensen die beter kunnen lezen en schrijven zijn gezonder, zelfverzekerder en dus gelukkiger’ aldus Hannie Nijkamp, coördinator van het Taalpunt. ‘Onze samenleving wordt krachtiger als iedereen mee kan doen, dus bewustwording op het gebied van laaggeletterdheid is hard nodig.’

Hannie Nijkamp is bereikbaar voor alle vragen als het gaat om dit onderwerp. Wat kan je als bedrijf doen, wat kan je als individu doen, meewerken als taalcoach of jezelf als deelnemer aanmelden. Neem contact met haar op via 0548 36 27 55 (’s ochtends van 8.30 tot 12.00 uur) of nijkamp@viaviewelzijn.nl.

Meer informatie over het Taalpunt en de taalcafés zijn te vinden op www.viaviewelzijn.nl/taalpunt.