Search

Luister écht, verlies elkaar niet.

Dialoogestafette 2024

Na een aantal jaren van afwezigheid bij de landelijke Week van de Dialoog heeft de gemeente Rijssen-Holten aan ViaVie Welzijn de vraag gesteld op een passende wijze vorm en inhoud te geven aan het voeren van dialoog binnen de lokale samenleving.

Een plek,  waar mensen die elkaar in het dagelijks leven niet vanzelfsprekend tegenkomen, met elkaar in gesprek kunnen rond thema’s die leven en aandacht verdienen.

Er zal gewerkt worden met een nieuwe opzet waarbij een jaar lang ieder kwartaal ruimte is voor ontmoeting en dialoog. Hierbij zal aangehaakt worden bij de thema’s geformuleerd door de landelijke organisatie van de Week van de Dialoog. Vanwege de actualiteit is gekozen voor het thema van dit jaar Luister echt, verlies elkaar niet, geïnspireerd op de Sire campagne tegen polarisatie.

De komende maanden zullen inwoners en organisaties uitgenodigd worden om bij te dragen en mee te denken over de invulling van het thema. Dit zal gebeuren middels oproepen via de gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente en ViaVie Welzijn zoals website, Facebook, Instagram en de lokale huis aan huisbladen.