Zoeken

SOEK gaat graag weer met u in gesprek

Vrijwilligers van ViaVie Welzijn gaan weer op pad voor een goed gesprek met senioren

Rijssen en Holten  –  De gemeente Rijssen-Holten is benieuwd hoe het met de oudere inwoners in de gemeente gaat. Om hier inzicht in te krijgen, ontvangt een deel van de 83-jarigen binnenkort een uitnodiging van de gemeente Rijssen-Holten voor een huisbezoek in het kader van “Senioren Op Eigen Kracht”. 

Het gaat om zelfstandig wonende mensen, die dit jaar 83 jaar worden. Eén van de vrijwilligers van ViaVie Welzijn gaat met de mensen in gesprek en biedt graag een luisterend oor. Het gesprek is gratis en geeft verder geen verplichtingen. Alles wat tijdens het gesprek wordt verteld, wordt vertrouwelijk behandeld.

Waardevolle gesprekken

Tijdens het huisbezoek kunnen verschillende gespreksonderwerpen aan de orde. Wat vindt iemand belangrijk in het dagelijks leven? Hoe bevalt het wonen in de buurt? Ervaart iemand voldoende sociale contacten en activiteiten? Hoe ervaart men de gezondheid? Wanneer u ouder wordt kunnen bepaalde dingen moeilijker worden en kan een helpende hand prettig zijn.

Ook horen we graag of er nog specifieke hulp- of ondersteuningsvragen zijn. Door signalen vanuit de huisbezoeken kunnen de ouderenadviseurs van ViaVie Welzijn, Ans Detert en Franske Veltkamp, de nodige passende ondersteuning bieden om mensen zelfredzaam te maken, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

De ervaring is dat er goede gesprekken worden gevoerd, die veel senioren als zeer waardevol ervaren. Indien toch gewenst, kan men zich ook afmelden voor een gesprek. Informatie hierover staat op de uitnodigingskaart.

SOEK zoekt vrijwilligers!

Zelf bezoekvrijwilliger worden? Wij nodigen u graag  uit voor een oriënterend gesprek. Er is al een leuk vrijwillig team actief voor SOEK, maar we kunnen nog meer vrijwilligers voor de kern Rijssen gebruiken.

Als het u aanspreekt om op huisbezoek te gaan bij senioren en mooie gesprekken te voeren, neem dan contact op met Franske Veltkamp: veltkamp@viaviewelzijn.nl. Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op voor een oriënterend gesprek.

Meer weten over de huisbezoeken van Senioren Op Eigen Kracht? Neem contact op met ViaVie Welzijn via 0548 36 27 55 (op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur).