Search

Taalpunt: bedrijven in actie tegen laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het omgaan met een computer of mobiele telefoon. In Rijssen-Holten gaat het om 3450 mensen, vanaf 16 jaar, die laaggeletterd zijn. En dat niet alleen, 1 op de 4 jongeren van 15 jaar heeft een taalachterstand. Als jongeren met die achterstand van school komen, lopen zij het risico de nieuwe generatie laaggeletterden te worden.

Moeite hebben met basisvaardigheden heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan mensen die hier géén moeite mee hebben. Daarom bestaat het Taalpunt in onze gemeente. Het Taalpunt is er voor iedereen die moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen of nog over onvoldoende digitale vaardigheden beschikt. Deelnemers worden 1 op 1 begeleid door een geschoolde taalvrijwilliger.  

Herkennen van laaggeletterdheid

De meeste laaggeletterde mensen vinden het lastig om er over te praten. Herkennen van de signalen van laaggeletterdheid is dus van groot belang om dit probleem aan te pakken. Signalen zijn bijvoorbeeld: meer moeite hebben met reizen met het openbaar vervoer of de bijsluiter van medicijnen niet (goed) kunnen lezen. Zo kan iemand bijvoorbeeld zeggen: ‘Dat vul ik thuis wel even in.’

Bewustwording

Laaggeletterdheid is een ‘onzichtbaar’ probleem, wat het Taalpunt wil doorbreken. Hannie Nijkamp, coördinator van het Taalpunt: ‘We willen dat mensen zich bewuster worden van de signalen van laaggeletterdheid. In onze gemeente zijn er voldoende mogelijkheden om op een laagdrempelige manier hulp te krijgen. Onze samenleving wordt sterker als we allemaal mee kunnen doen. Dus laten we oog hebben voor deze groep.’

Wethouder Bert Tijhof heeft uit handen van Hannie Nijkamp een placemat ontvangen, met allerlei wetenswaardigheden over laaggeletterdheid. Deze wordt de komende tijd in het bedrijfsrestaurant van de gemeente gebruikt. ‘Een mooi middel om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en te weten wat het precies inhoudt. Dit zou in alle bedrijfsrestaurants in de gemeente moeten liggen.’, aldus de wethouder. 

Kom in actie als bedrijf!

Als bedrijf kun je ook in actie komen tegen laaggeletterdheid. Heeft jouw bedrijf de intentie om laaggeletterdheid op de agenda te zetten? Neem dan contact op met Hannie van het Taalpunt. Naast informatie en advies vanuit het Taalpunt, kunnen bedrijven ook (kosteloos) de placemat met informatie ontvangen, voor in bedrijfsrestaurants en kantines. Zo wordt er bewustwording gecreëerd onder medewerkers en collega’s, en hebben we samen meer oog voor deze groep!