Search

Taalpunt heeft kwaliteit op orde!

Het Taalpunt van ViaVie Welzijn heeft een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoen wij aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor organisaties als de onze.

En daar zijn we trots op!!!

Taalpunt Rijssen-Holten

Mensen die laaggeletterd zijn hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook de digitale vaardigheden zijn vaak beperkt(er). Een brief van de woningcorporatie lezen, een treinkaartje kopen bij de automaat of internetbankieren lukt vaak niet. Of wat denk je van voorlezen aan (klein)kinderen? De wereld van deze mensen is kleiner dan je denkt. 

Het Taalpunt is er voor iedereen in Rijssen en Holten die moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen of voor diegene die over onvoldoende digitale vaardigheden beschikt. Ook mensen die Nederlands als tweede taal spreken kunnen er terecht. Geschoolde vrijwilligers begeleiden de deelnemers in groepjes of individueel.

De certificering

Het Taalpunt scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft het Taalpunt de bevestiging gekregen dat de organisatie, onze functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Wij natuurlijk heel erg blij met deze uitslag! Hannie Nijkamp, onze coördinator van het Taalpunt: “Wij zijn erg trots dat we samen met de partners, de vrijwilligers én deelnemers dit resultaat hebben kunnen neerzetten. Er zijn daarnaast ook actiepunten en daar gaan we de komende jaren hard mee aan de slag.”

Volgens de auditor van CBCT: “De aandacht enerzijds die de netwerkpartners aan bestrijding laaggeletterdheid geven en de betrokkenheid en kwaliteit anderzijds van de vrijwilligers wordt door de auditoren als zeer positief ervaren en als een belangrijke basis gezien voor het succes van het Taalpunt” (citaat uit het auditrapport/van de auditdag).

Samenwerkingspartners

Wij doen het Taalpunt niet alleen! Wij werken samen met de Bibliotheek Rijssen-Holten, de gemeente Rijssen-Holten, het ROC van Twente en de stichting Lezen & Schrijven. Samen zijn we heel trots dat we dit in de gemeente Rijssen-Holten hebben kunnen neerzetten!’

Als je meer wil weten over ons Taalpunt, laaggeletterdheid of hoe je dit kan herkennen en hoe je kan helpen, KLIK JE HIER.