Zoeken

ViaVie Welzijn en Noabershof Op ’n Esch slaan handen ineen!

ViaVie Welzijn en Noabershof Op ’n Esch tekenen een samenwerkingsovereenkomst om het Noabershoes deels beschikbaar te stellen voor initiatieven voor en door de wijkbewoners van Plan Zuid.

Vrijdag 18 maart tekenende ViaVie Welzijn en het Noabershof Op ’n Esch de samenwerkingsovereenkomst om een aantal dagen in de week het gerealiseerde ‘Noabershoes’ beschikbaar te stellen voor activiteiten en initiatieven voor en door buurtbewoners.

Het Noabershof Op ’n Esch is vanuit een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gerealiseerd en de laatste bewoners zijn in januari jl. hun nieuwe woning ingetrokken. Uiteindelijk zijn er in dit hofje 12 woningen gerealiseerd, en een multifunctionele, gezamenlijke ruimte genaamd het ‘Noabershoes’.

ViaVie Welzijn is de welzijnsorganisatie in Rijssen-Holten en werkt o.a. binnen de netwerkaanpak BuurtKracht aan het samenbrengen, inspireren en ondersteunen van bewoners en hun initiatieven. Binnen BuurtKracht werken welzijn, zorg, woningbouwcorporaties, diaconieën en gemeente samen en is het nieuwe Noabershoes in de wijk Plan Zuid in Rijssen een mooie plek van waaruit ontmoeting en verbinding tussen wijkbewoners kan ontstaan.

Hierbij valt te denken aan een koffie/ontmoetingsochtend, een buurthuiskamer of beweegmoment voor ouderen, handwerkclub etc. Alle ideeen die vanuit inwoners komen en ten goede komen aan de leefbaarheid en verbinding in de wijk, zijn van harte welkom! Neem vooral contact op met BuurtKracht via info@buurtkrachtrijssen-holten.nl of via 0548 36 27 55.

Op zaterdag 7 mei organiseert Noabershof Op ’n Esch een feestelijke open dag voor wijkbewoners, om een kijkje te nemen en kennis te maken met de bewoners. Houd de lokale media in de gaten voor verdere informatie hierover!